Intercanvi i Col.laboradors

Condicions Generals de l'Intercanvi 

L'intercanvi és: les teves hores de treball a canvi de les mateixes hores de classe. 

 

L'intercanvi és sempre anterior a les hores de classe ofertes a canvi. En algunes rares ocasions pot ser durant un curs, però és excepcional i sol ser en casos en què hi ha una responsabilitat i la persona és capaç de compaginar ambdues coses.

 

Com l’intercanvista residirà en Cal Clown, la seva estada genera unes despeses de llum, aigua, butà, wifi i menjar, que corren al seu càrrec, tant durant el temps de treball com d'alumne. 

 

El cost és de 4eu x dia aproximadament, i el menjar es compra en grup (sempre vegetariana). Aquest cost varia en funció del nombre de gent, l'estació i altres factors, t'informem en cada cas.


L'aigua és escassa en Cal Clown i a l'estiu cal portar-la i és cara, es demanarà a l’intercanvista que controli el seu ús i la recicli en la major mesura possible. 

 

L’intercanvista realitza les seves hores de treball diari i, a més, entre el grup es realitzen les tasques diàries de cuina i neteja necessàries per al seu manteniment i benestar, i es netejarà l'espai utilitzat. Aquest temps emprat en les tasques domèstiques no es considera treball d'intercanvi. 

 

Així mateix, l’intercanvista, abans d'anar-se de Cal Clown, deixarà tots els espais utilitzats en el mateix estat de neteja i ordre en què els va trobar. 

 

Quan l’intercanvista arribi a Cal Clown se li demanarà que ferma aquestes condicions conforme està d'acord, aportant el seu nombre d'identificació, i se li demanarà una fiança  que li serà retornada en anar-se.

 

La fiança és per cobrir qualsevol cas de mal ús d'algun material de Cal Clown que hagi generat un perjudici que no pot ser arreglat per l’intercanvista. Si l'ús del material ha estat adequat però ha succeït un accident, no s'utilitzarà la fiança tret que l’intercanvista ho desitgi. Hi ha moltes eines i material per als alumnes en Cal Clown, demanem l’intercanvista que els respecti tot el que pugui. Si es perd o trenca un material per negligència es demanarà o el seu reemplaçament o arranjament.


L’intercanvista pot aportar les idees que tingui respecte al treball, però haurà de respectar finalment les indicacions de Clara, i els horaris suggerits.

 

Hi han gossos i un gat residents en Cal Clown, a tot moment es respectarà el seu espai i necessitats. 


Es respectaran els espais privats de Cal Clown, i la necessitat de privadesa i descans de Clara.

El menjar és vegetarià (preferiblement vegana) sense excepció, tant durant l'intercanvi com els cursos. 

Aquestes són les normes bàsiques de l'intercanvi, però l'intercanvi és alguna cosa màgic que pot “succeir” arran d'una relació amb Cal Clown, i a partir d'aquí generar-se altres situacions o projectes molt diferents. Si tens una idea concreta, no dubtis a dir-nos-ho. 

 

Per favor no t'ofereixis per a l'intercanvi si realment no tens ganes de treballar, si et molesta seguir indicacions d'una altra persona, si la naturalesa o els gossos t'incomoden, si necessites menjar animal, si et molesta reciclar l'aigua o si la teva forma de veure les coses és rígida i et costa “fluir”. 


Demanem intercanvistes quan hi ha una necessitat en Cal Clown o quan volem fer coses noves. No podem preveure amb temps quan sorgirà aquesta necessitat, depèn de les circumstàncies, persones en un curs, etc. Disculpeu-nos si de vegades avisem amb poc temps, o si no contestem ràpidament als vostres mails, de vegades és perquè esperem a tenir més informació per respondre adequadament, o ens guardem el vostre contacte per al futur.

 

Si ens escriviu encara que sigui per a un altre moment us podrem avisar en futures ocasions.

També podeu anar visitant la web per comprovar si estem necessitant intercanvistes, o escriure'ns regularment.